Att Herren Gud behagat hädankalla min ömt älskade make, grosshandkaren och riddaren Johan Axel Bachér, som stilla afled på Slite den 11 september 1884 i en ålder af 55 år och 4 månader; djupt sörjd och saknad af mig och 7 barn, har jag den sorgliga pligten deltagande slägt och vänner tilkännagifva.
Laura Bachér, född Hallenberg.
Ps. 482 v. 6 och 491 v. 3.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 september 1884
N:r 73.