Länsstyrelsen

har hemställt om fyrars uppförande å stenkyrkehuken norr om Visby och å Stora Karlsö.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 september 1884
N:r 73.