Dödsfall.

Grosshandl. J. A. Bachér afled natten till i går å sin egendom Slite i en ålder af 55 år. Efter åtskilliga vexlingar uti vte genus vid yngre åren, bröt han sig med kraft ock ihärdighet igenom motigheterna upp till en större verksamhet, som isynnerhwt visade sig vid bildandet af nuvarande ångfartygsbolaget Gotland samt för åstadkommande af Slite varfsbolag. På senaste åren blef B. allt mera helsosvag, som betydligt tilltog efter ett genom fall å gatan orsakat benbrott.

Förre Kaptenen vid Wermlands fälltjägarekår C. F. Godenius afled hastigt i måndagsafton å ångaren Ronneby i Karlkrona hamn 58 år gammal.
På senare tiden hade G. engnat sig åt jernvägsbyggande, och var äfven känd härstädes såsom ledare vid utstakningen af första planen till gotländska jernvägen.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 september 1884
N:r 73.