Gotlands-jernvägens
inkomster för augusti månd utgjorde:

  1883. 1884.
passagerare m. m. 4,816:20 5,772:-
gods m. m. 3,516:18 2,298:41
Kr. 8,332:38 8,070:41
Från årets början 46,684:73 47,175:57

 Gotlands Tidning
Måndagen den 22 september 1884
N:r 75.