Gotlands Båtsmanskompanier,

101 man af första och 110 man af andra, afhemtaees af ångaren Valkyrian i fredag och afgick till Carlskrona.Gotlands Tidning
Måndagen den 29 september 1884
N:r 76.