Stortorgdagen,

som i onsdags hölls i Hemse, var föga liflig såsom sådan; kreaturen voro medelmåttiga och i allmänhet dåliga. För oxar varierade priset från 240 till 300 kr. paret; slagtoxar 120 kr. st. kpr 45 till 80 kr.; hästar 150 till 300 kr.; skogshästar 50 till 100 kr. Afsättningen vida mindre än förlidet år.Gotlands Tidning
Måndagen den 6 Oktober 1884
N:r 78.