Nidigsdåd.

Förliden tisdagsafton hade å jernvägen, emellan Roma och Barlingbo stationer, en öfvergångsbro blifvit upprifven och plankorna lagda tvärsöfver banan. Lyckligtvis inträffade icke vid tågets passerande något skada emedan lokomotovet kunde stoppas efter att hafva skurit af en planka. Man hoppas, att nidingarne skola upptäckas.Gotlands Tidning
Torsdagen den 16 Oktober 1884
N:r 81.