Strandning.

Franska briggen Abeille, kapten Le Bellow, hemma i s:t Malo, kommande från Bureå och destinerad till Marseille med 92 standard plankor, strandade i går å Östergarnsholm. Är vattenfyld och blir troligen vrak.Gotlands Tidning
Måndagen den 20 Oktober 1884
N:r 82.