Från sjön.

Bergningsångaren Hero, kapt. Nilsson, inkom hit i dag från Fårösund och har afgått till burgsvik.
Ångaren Arla, som i lördags afgick från Stockholm, har nu anländt hit med styckegods.Gotlands Tidning
Torsdagen den 30 Oktober 1884
N:r 85.