Häradstingen.

Allmänna sammanträdena under 1885 års lagtima vårting i Gotlands norra härad taga sin början:
1:a sammanträdet den 19 januari
2:a sammanträdet den 16 februari
3:a sammanträdet den 16 mars
4:a sammanträdet den 13 april
5:a sammanträdet den 11 maj och
6:a sammanträdet den  8 juni.
Allmänna sammanträdena under 1885 års lagima vårting med Gotlands södra härad komma att hållas å tingsstället Skogs i Lefvide socken taga sin början följande dagar:
Första sammaträdet måndagen den 19 januari,
Andra sammanträdet måndagen den 16 februari,
Tredje sammanträdet måndagen den 16 mars,
Fjerde sammanträdet måndagen den 13 april,
Femte sammanträdet måndagen den 11 maj och
Sjette sammanträdet måndagen den 8 juni.Gotlands Tidning
Måndagen den 3 november 1884
N:r 86.