Haveri-auktion.

Genom offentlig auktion, som onsdagen den 12 dennes från kl. 10 f. m. förrättas vid Katthammarsvik, låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja inventarier och vrak efter vid Östergarnsholm strandade och förolyckade nederländske skonerten rendina, kapten L. Boerhave. Betalningen erlägges kontant.
Visby i kungl. nederländska vice konsulatet den 3 November 1884.
John E. Stare.Gotlands Tidning
Fredagen den 7 november 1884
N:r 87.