Väderleken

fortfar att vara mild och behaglig efter de senaste stormarna; också plockades i går å Emilsro i Vestkinde fullt utbildade och mogna smultron.Gotlands Tidning
Fredagen den 7 november 1884
N:r 87.