Stadsfullmäktige

hade sammanträde i tisdags, då, förutom bifallna infästeansökningar, följande ärenden afgjordes:
1. Brandchefen kapten Ternstedt och vice brandchefen Wedin återvaldes; till afdelningschefer utsågos handl:na Gerle, Hallberg och Strömbeck
2. Ordningsföreskrifterna om kyrkoruinernas vård m. m. godkändes, och ????ernas för brott i allmänhet mot dessa föreskrifter bestämdes från 2 till 50 kr. och för ofredande af fornlemningarna från 2 till 100 kronor.Gotlands Tidning
Fredagen den 14 november 1884
N:r 89.