Till skeppsmätare

i Visby har generaltullstyrelsen antagit sjökaptenen S. V. Svensson.Gotlands Tidning
Fredagen den 14 november 1884
N:r 89.