Tillvarataget.

En påse, innehållande kaffe, är den 27 okt. upphittad vid s. k. klinte backe i Follingbo; och kan återfås hos torparen J. A. Pettersson, Roma kungsgård.Gotlands Tidning
Fredagen den 14 november 1884
N:r 89.