Ångfartyget Thjelvar

slutar sina turer för året med resan söndagen den 23 november från Visby till Stockholm, der fartyget vinterlägges.
Ångfartyget Klintehamn slutar sina ordinarie turer för året med resan från Rone till Slite, Fårösund och Stockholm söndagen den 23:dje november, hvarefter fartyget gör en extra tur från Stockholm till Visby och omnämnde platser.
Närmare underrättelser meddelar.
AXEL PETTERSSON.Gotlands Tidning
Tisdagen den 18 november 1884
N:r 90.