Tidtabellen

för landtpostens befodran vintertiden och att tillämpas från d. 25 dennes, kan å första sidan inhemtas; men, enligt senare hit ankomne erder, skall tabellen äfven gälla för posterna till Kräklingbo, Katthammarsvik, Ljugarn, Burgsvik och Ronehamn samt under Hemse lydande stationer.Gotlands Tidning
Fredagen den 21 november 1884
N:r 91.