Väderleken

är nu fullt vinterlik. Så underrättas vi af våra korrespondenter, att i går morse visade termometern i Östergarn 20 gr., i Etelhem 16 gr och i Roma 12 gr kallt. - Här i Visby är visserligen termometerståndet alltid något lägre; men detta var äfven i går nere på 10 grader. Vi hafca öfver allt på Gotland ett klingade slädföre.Gotlands Tidning
Lördagen den 29 november 1884
N:r 93.