Strandning.

Norska ångaren Idræt kapten Roth, kommande från hemorten Stavanger och destinerad till Wolgast i barlast, strandade natten till sistl. onsdag å Östergarnsholm. - Fartyget har ränt upp på stenhällen till 2 á 3 fots vatten. Bergningsångaren Poseidon, är engagerad för ångarens aftagning, som erfordrar starka krafter och energiskt arbete. - Idræt togs af grund i går middag och inbogserades till Slite.Gotlands Tidning
Lördagen den 29 november 1884
N:r 93.