18850107 - Hamndirektionen

Hamndirektionen återvalde i fredags till ordförande konsul Carl L. Ekman och till vice ordförande grosshandl. Axel Ekman.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 7 Januari 1885.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.