18850107 - Visby folkmängd

Visby folkmängd har under det förflutna året minskats med 94 personer och utgjorde vid årskiftet 6,187 personer. Orsaken till minskningen är arbetets nedläggande vid mekaniska verkstaden och tändsticksfabriken.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 7 Januari 1885.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.