18850110 - Fregatten VANADIS

Fregatten VANADIS afgick den 23 november från Bangkoks redd, enligt rapport som är daterad Singapore den 30 november. Under besöket i Bangkok hade konungen af Siam låtit vidtaga storartade anordningar för att göra vistelsen angenäm för prins Oscar. På Bangkoks redd lågo två engelska kanonbåtar. Helsotillståndet var vid rapportens afgång godt.Gotlands Tidning.
Lördagen den 10 Januari 1885.
N:r 3
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.