18850110 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

Hansénska mordbranden. Svea hofrätt har frikänt f. artilleristen P. Flygare från att hafva varit delaktig vid anläggen vid nämda mordbrand.Gotlands Tidning.
Lördagen den 10 Januari 1885.
N:r 3
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.