18850114 - Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige hade i går ordinarie sammanträde, dervid omvaldes dess alltsedan institutionens början utsedde ordförande, konsuln och ridd. Rudolf Cramér och till vice ordförande d:r C. J. Bergman. För öfvrigt förhandlingarna redogöra vi i nästa nummer.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.