18850114 - Egendomsköp.

Egendomsköp.

Suderbys egendomen i Vesterhejde har af navigationsläraren, kapten Hj. Bolin, blivit inköpt för 71,000 kronor af landtbrukaren T. Gardell på Stenstu.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.