18850114 - Fångvårdsföreningen

Fångvårdsföreningen härstädes har nu aflemnat redogörlse till den 25 november 1884 utvisande att inkomsterna
utgjort..........kr. 1,515:80
och utgifterna...kr.   189:55
hvadan behållningen var kr. 1,326:25.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.