18850114 - Fartygsköp.

Fartygsköp.

Sjökapten Vallin och läderhandl. E. Liljewalch köpt här upplagda skeppet GÖRAN för 6,000 kronor.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.