18850117 - Tidtabell för Gotlands Jernväg.

Tidtabell för Gotlands Jernväg.

Ned. Månd. ons. o. lörd. Daligen Upp. Dagligen Månd. ons. o. lörd.
  Tåg Tåg   Tåg Tåg
  nr 1 nr 8   nr 2 nr 4
Visby 7,30 4,15 Hemse 6,45 3,50
Barl:bo 8,11 4,56 Stånga 7,16 3,55
Roma 8,43 5,28 Etelhem 7,32 4,17
Bjerges  8,50  5,50  Butle  7,38 4,44
Butle 9,28 6,10 Bjerges  8,16 5,10
Etelhem 9,48  6,33 Roma  8,45 6,30
Stånga  10,10  6,55  Barl:bo  9,10 5,55
Hemse  10,30  7,15  Visby  9,45 6,30

Styrelsen genom Trafikchefen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 Januari 1885.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.