18850117 - Dödsfall.

Dödsfall.

En gotlandsson, sjökaptenen H. C. Flodenberg, af hans barndomsvänner gemenligen kallad "Litte Flodenberg", har i Stockholm aflidit i en ålder af något öfver 65 år.Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 Januari 1885.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.