18850117 - Sjöfarten.

Sjöfarten.

Briggen EMELIE, tillhörig konsul C. L. Ekman och förd af kapten A. Löffler, anlände till Stockholm i tisdags från Lissabon med last af salt. Fartyget erhöll biträde af bogserångarne THOR och ENGELSBERG genom isrännan i Ramösundet, men å Vaxholmens södra fjärd hade isen under den senaste snöstormen så sammanpackat sig, att det var ganska svårt att framtränga. Detta måste dessutom ske med en vise försigtighet för att ej skada briggen, som bogserades af ofvan nämda ångare i bredd för att utvidga rännan mera. Emellertid är det ganska ovanligt, att Stockholm i medio af januari trafikeras af segelfartyg.Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 Januari 1885.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.