18850121 - Auktion.

Auktion.

Sterbhusdelegarne efter rättaren Petter Magnus Isaksson låta medelat offentlig auktion, i snickaren Mårtenssons hus i närheten af s. k. Storbrunn, fredagen den 23 januari från kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja: 1 st. fuckur med silfverboett, ett par andra silfverpjeser, diverse malm-. koppar-, jern- och blecksaker, något glas och porslin, åtskilliga enklare möbler, deribland schiffonier, soffa, säng, skänk, bord, stolar, spegel, tobaksskrin och linne, manegångkläder och skodon, en väfstol med tillbehör, spinnrock, nystel och haspel, några träkärl samt några alnar golfmattor m. m.; och lemnas åt köpare som kunna betros, 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 14 januari 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 21 Januari 1885.
N:r 6
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.