18850121 - Bokauktion.

Bokauktion.

Tisdagen den 27 januari från kl. 9 f.m. försäljes å stadens auktionskammare genom offentlig auktion en större samling Böcker, omfattande religiösa, historiska, militära, och åtskilliga andra vetenskapliga ämnen, Romaner, illustrerade Tidskrifter samt Planchverk, och Taflor.
Betalningen skall erläggas kontant.
Visby den 20 januari 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 21 Januari 1885.
N:r 6
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.