18850121 - Konungens födelsedag

Konungens födelsedag högtidlighålles i dag med allmän flaggning och stor fest i frimurarelogen samt ordens middag å Stadshotellet.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 21 Januari 1885.
N:r 6
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.