18850121 - Eldsvåda om bord å ångare.

Eldsvåda om bord å ångare.

Göteborg den 15 januari. Eld har i natt utbrutit å vid Eriksbergs mekaniska verkstad liggande jernångaren TRAFIK, lastad med sprit. Elden härjar i lastrummet och är ännu (kl. 11,30 f.m.) ej släckt, så att ångaren antagligen blir förstörd.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 21 Januari 1885.
N:r 6
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.