18850124 - Auktion vid tallbostället i Ljugarn.

Auktion vid tallbostället i Ljugarn.

Onsdagen den 4 instundande februari kl 12 på dagen låter undertecknad för vederbörande räkning vid tallbostället å Ljugarn genom offentlig auktion försälja 125 famnar god ketting af omkring 1 1/4 tums diameter med tillhörande ankar, 60 famnar 1 tums dylik ketting med ankar samt diverse segel, lagvirke och andra inventarier, ilandbergade från på Lausholme förolyckade skonerten ARGO, som varit förd af kapten C. J. Wallin.
Betalningen erlägges kontant och närmare underrälser fås hos undertecknad eller vid auktionstillfälle.
Visby den 20 januari 1885.
CARL L. EKMAN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 Januari 1885.
N:r 7
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.