18850124 - Bergningsångaren HERO,

Bergningsångaren HERO, kapten Nilsson anlände hit i torsdags från Burgsvik för att här uppläggas.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 Januari 1885.
N:r 7
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.