18850128 - Rosendahls Mejeri

Rosendahls Mejeri

öppnar minutförsäljning af smör och mjölk uti Aug. Johanssons vinhandel lördagen den 24 januari; och blifva prisen tillsvidare:
för 1:ma sysadt export-smör för skålp 95 öre
för 2:da smör för skålp 90 öre
för Grädde, 1:ma tjock för kanna 1 kr. 50 öre
för Mjölk, söt oskummad för skålp 28 öre
för Mjölk, skummad för skålp 11 öre
för Tjernmjölk för skålp 9 öre
Ständigt lager.
Rosendahls mejeri.


Gotlands Tidning.
Onsdagen den 28 Januari 1885.
N:r 8
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.