18850128 - Postångaren SOFIA

Postångaren SOFIA, som härifrån afgick kl. 1 i måndagsnatt, anlände till Stockholm kl. 4 i går eftermiddagGotlands Tidning.
Onsdagen den 28 Januari 1885.
N:r 8
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.