18850128 - Märkligt dödsfall.

Märkligt dödsfall.

En här i staden sedan någon tid bosatt person, som under sina yngre år var inskrifven i Vadstena adliga jungfrustift under namn af Therese Isabelle Jeanette, men ändrade namn och drägt samt kallade sig derefter Andreas Edward Bruce, afled i går 76 år gammal.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 28 Januari 1885.
N:r 8
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.