18850128 - Från sjön.

Från sjön.

Skeppet GEORG & LUDVIG, kapt. Pedersen, passerade den 12 januari Deal och den 14 Plymouth.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 28 Januari 1885.
N:r 8
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.