18850128 - Häktad postjensteman.

Häktad postjensteman.

I juli månad 1883 afvek postmästaren i Ragunda Frans Fredrik Filibert Westwedahl från sin hemort, misstänkt för att hafva tillgripit tre till Ragunda postkontor inlemnade, för sammanlagdt 2,525 kronor assureradt bref. Tre dagar senare såg man Westerdahl här i Stockholm, men sedan försvann han spårlöst. Han efterlystes förgäfves. Frånvarande dömdes han till afsättning. Nu har man emellertid påträffat honom i Finnerödja i Skaraborgs län der han häktades.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 28 Januari 1885.
N:r 8
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.