18850131 - Det gemenaste polismånsken

Det gemenaste polismånsken är förherrskande i våra gator sedan kl. 6 i afton, och man hör oupphörliga svordomar öfver vederbörande och verop af personer som i mörkret sammanstöter med stillastående föremål, såsom vagnar, hästhufvuden och lyktstolpar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 31 Januari 1885.
N:r 9
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.