18850131 - Dödsfall.

Dödsfall.

Provinsialläkaren i Slite distrikt d:r C. Kolmodin afled i dag 57 år gammal.Gotlands Tidning.
Lördagen den 31 Januari 1885.
N:r 9
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.