18850207 - Strandning.

Strandning.

Engelska ångaren BLACKHEATH från Hartlepool, kommande i barlast från Svinemünde och destinerad till Reval, strandade i torsdagsnatt å Askegrundet å Fårö och är vattenfyld. Bergningsångaren EOL har afgått från Slite till strandningsställrt.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 februari 1885.
N:r 11
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.