18850211 - Från sjön.

Från sjön.

Eng. ångaren BLACKHEATH som i torsdagsnatt strandade å Askegrundet vid östra sidan af Fårö har blifvit sönderslagen. Besättningen utgörande 17 man afreste härifrån i måndagsnatt med postångaren SOFIA till Stockholm.
Eng. ångaren SKYRO, som den 2 i måndags tagits flott af bergningsångaren NEPTUN och POSEIDON, SKYRO är illa skadad i bottnen.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 februari 1885.
N:r 12
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.