18850211 - Riksdagen.

Riksdagen.

Revisorsvalen hafva utfallit sålunda, att till revisorer vid afdelningskontorat i Visby blifvit utsedd af första kammaren:
hrr majoren grefve A. P. Cronstedt och konsul C. Stenberg samt till suppleanter hrr apotekaren C. J. Marelius och kyrkoherden S. V. Gustafsson, och af andra kammaren:
Riksdagsmännen A. P. Danielsson och Aug. Bokström; suppleanter: riksdagsmannen P. Larsson i Fole och f. riksdagsmannen L. Norrby i Fardhem.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 februari 1885.
N:r 12
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.