18850214 - Utnämning.

Utnämning.

Underlöjtnanten vid Gotlands nationalbeväring H. Söderberg har blifvit befordrad till löjtnant.Gotlands Tidning.
Lördagen den 14 februari 1885.
N:r 13
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.