18850214 - Vid vetenskapsakademiens

Vid vetenskapsakademiens sammanträde i onsdags beslöts att i akademiens handlingar införa en afhandling: "On a silnrian Scorpion from Gotland", af professorerne Gust. Lindström och T. Thorell.Gotlands Tidning.
Lördagen den 14 februari 1885.
N:r 13
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.