18850218 - Förlofvade.

Förlofvade.

Hjalmar Sehöldberg. Norrköping. Gabriella Wickman. Visby.
Delgifves endast på detta sätt.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 18 februari 1885.
N:r 14
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.