18850218 - Död.

Död.

Att vår lilla älskade dotter GERDA MARIA stilla afled i Visby fredagen den 13 februari 1885 efter 17 dygns lefnad; djupt saknad, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet.
Hilma och Carl Höglund.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 18 februari 1885.
N:r 14
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.